ALPHA Acoustiki at Acoustic Days in Finland

October 25, 2023

ALPHA Acoustiki at Acoustic Days in Finland

The Acoustical Society of Finland, on November 15-16 in the city of Tampere will host the Acoustics Days Conference. The aim of the conference is promoting knowledge and innovation in the field of acoustics and vibration control bringing together experts and enthusiasts alike. As the conference will be accessible to non-Finnish speakers for the first time, Alpha Acoustiki is pleased to be exhibiting high caliber acoustic and antivibration devices. Our partner in Finland “JV Tuonti Oy” will also be present in the conference.

What to Expect at the Conference

Attendees may expect an interesting and educational experience from Alpha Acoustiki‘s involvement in Acoustics Days Conference. The following are a few of the industrial and space-specific acoustics solutions that will be on display at the Product Showcase:

Vibro EP - Antivibration MountVibro-EP. The Vibro-EP rubber vibration isolation pads are the result of specialized research and have been produced in this form since 1989. They are made from first-rate elastomeric material mixed with special substances for its further antivibration improvement. Due to its high abrasion coefficient, Vibro-EP normally does not require to be fixed using screws, glue, or plugs. It can be placed under machinery, metal supports of machinery or under concrete floating inertia supports, in single or multiple layers. Its longitudinal holes increase the provided compression and improve vibration absorption.

Vibro-JS. The anti-vibration jack-up spring mount Vibro-JS is an advanced vibration control system for raised concrete floating floors. Vibro-JS consists of a metal shell. Inside the shell a spring is placed, to absorb the vibrations. The poured concrete does not touch the supporting floor and so the sound bridge between the floating floor and the supportingVibro SMR - Antivibration Mount floor is avoided.

Vibro-SMR. The anti-vibration spring mounts Vibro-SMR are height-adjustable, multidirectional anti-vibration restraints. Low-frequency vibration controls (low-speed rotation 400 rpm upwards) that also need protection against earthquakes and excessive wind pressure, as well as lateral and vertical restraint, can be implemented with vibro-SMR. They are able to withstand shear, compression, and tension forces. They can easily be installed according to the instructions followed in this video .

ALPHAcoustic – AP. ALPHAcoustic – AP are premium quality acoustic panels with a great variety of fabrics and colors. They eliminate disturbing noise reflections, improve the interior acoustics, reduce the reverberated noise, and offer a better acoustic environment.

ALPHAcoustic – OCEANOS. Award winning OCEANOS is a sophisticated, cutting-edge two-dimensional quadratic acoustic diffuser. Its surface is curled and shaped like an ocean wave. Because of its membrane-type design, the OCEANOS diffuser in its most basic version has the ability to absorb low frequency sound energy. Additionally, it may be painted any color, producing visually striking interior design.

In ALPHA Acoustiki’s booth the attendees will also meet the company’s team of experts that will be on hand to provide insights into the science of Vibration control and Acoustics. They can answer questions, offer advice, and discuss case studies.

Why is participation important?

We strongly believe that the conference is an excellent platform for networking with peers and professionals in the acoustics field from Finland, Scandinavia & the rest of Europe, and that Alpha Acoustiki’s presence adds an extra layer of industry expertise to these interactions.

Academics, professionals, and engineers working in the field of acoustics have a great opportunity to network, exchange ideas, and learn about the newest advancements in the industry at the Acoustics Days Conference in Tampere, Finland. With Alpha Acoustiki’s involvement, antivibration solutions and their profound impact on the acoustics sector gain a crucial dimension.

For more details and technical solutions regarding acoustics and vibration isolation, you can contact the company’s technical department. If you’re interested in vibration isolation products in Finland, please contact our partner in Vantaa (+358400244200 | joel.pousar@jvtuonti.fi).

ALPHA Acoustiki ja JV Tuonti Oy mukana Akustiikkapäivät 2023 tapahtumassa Suomessa

Suomen Akustinen Seura järjestää 15.-16. marraskuuta Tampereella Akustiikkapäivät 2023 -konferenssin. Akustiikkapäivien tavoitteena on edistää tietoa ja innovaatioita akustiikan ja tärinänhallinnan alalla ja tuoda yhteen sekä asiantuntijat että harrastajat. Konferenssi on ensimmäistä kertaa avoin myös muille kuin suomenkielisille toimittajille ja Alpha Acoustiki esittelee tapahtumassa oman tuotevalikoiman korkealaatuisia akustiikka- ja tärinäntorjuntatuotteita yhdessä Suomen yhteistyökumppanimme “JV Tuonti Oyn” kanssa.

Mitä Akustiikkapäiviltä 2023 on odotettavissa

Alpha Acoustiki pyrkii osallistumisella Akustiikkapäivillä tekemään tapahtumasta mielenkiintoisen ja informatiivisen osallistujille. Akustiikkapäivien tuote-esittelyssä ovat mukana erilaisiin tiloihin ja teolliseen käyttöön soveltuvia akustisia tuoteratkaisuja ja tuotteita tärinänhallintaan, sekä viimeisempiä tuoteuutuuksia kuten:

Vibro EP – Antivibration Mount. Vibro-EP tärinänvaimennuskumit ovat pitkäaikaisen tutkimuksen tulos ja niitä on valmistettu vuodesta 1989 lähtien. Ne on valmistettu ensiluokkaisesta elastomeerista, johon on sekoitettu aineita tärinänhallinnan parantamiseksi. Korkean kulumiskertoimensa ansiosta Vibro-EP:tä ei yleensä tarvitse kiinnittää ruuveilla, liimalla tai tulpilla. Se voidaan sijoittaa koneiden, koneiden metallitukien tai betonisten kelluvien inertiatukien alle, joko yksitellen tai monikerroksisena. Tärinänvaimennuskumin pituussuuntaiset reiät lisäävät puristusta ja parantavat tärinänvaimennusta.

Vibro-JS. Teräsjousivaimennin Vibro-JS on innovatiivinen tärinänvaimennin korotetuille kelluville betonilattioille. Vibro-JS koostuu metallikuoresta, jonka sisälle on sijoitettu jousi, joka vaimentaa tärinää. Kelluvan lattian betonilaatta ei kosketa kantavaa lattiaa, ja näin vältetään äänisilta kelluvan lattian ja kantavan lattian välillä.

Vibro-SMR. Vibro-SMR teräsjousivaimennin on monisuuntainen tärinänvaimennin, jonka korkeus on säädettävissä. Vibro-SMR-tärinänvaimentimia voidaan käyttää matalataajuisen tärinän hallintaan (hidas pyörimisnopeus 400 rpm ylöspäin), joka edellyttää myös sivu- ja pystysuuntaista rajoitusta sekä suojaa maanjäristyksiltä ja liialliselta tuulenpaineelta. Ne kestävät veto-, puristus- ja leikkausvoimia. Ne voidaan helposti asentaa tässä videossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

ALPHAcoustic – AP. ALPHAcoustic – AP ovat ensiluokkaisia akustiikkalevyjä, joissa on suuri valikoima kankaita ja värejä. Ne poistavat häiritseviä meluheijastuksia, parantavat sisätilojen akustiikkaa, vähentävät kaikuvaa ääntä ja tarjoavat paremman akustisen ympäristön.

ALPHAcoustic – OCEANOS. Palkittu OCEANOS on tyylikäs, innovatiivinen kaksiulotteinen neliönmuutoinen akustinen diffuusori. Sen kaareva muotoiltu pinta muistuttaa valtameren aallokkoa. Perusversiossaan OCEANOS-diffuusori voi absorboida matalataajuista äänienergiaa kalvotyyppisen rakenteensa ansiosta. Se voidaan maalata millä tahansa värisävyllä, mikä luo ainutlaatuista sisustus mahdollisuuksia.

ALPHA Acoustikin ja JV Tuonnin osastolla osallistujat tapaavat myös yrityksen asiantuntijaryhmän, joka on paikalla antamassa näkemyksiä tärinänhallinnan ja akustiikan tieteestä. He voivat vastata kysymyksiin, antaa neuvoja ja keskustella projektikohtaisista parhaista akustisista ratkaisuista.

 Mitä hyötyä osallistumisesta akustiikkapäiville 2023 on?

Uskomme vahvasti, että Akustiikkapäivät 2023 on erinomainen foorumi verkostoitua vertaistensa ja akustiikka-alan ammattilaisten kanssa Suomesta, Skandinaviasta ja muualta Euroopasta, ja että Alpha Acoustikin läsnäolo tuo näihin vuorovaikutustilanteisiin uutta tietotaitoa ja alan asiantuntemusta.

Tampereella järjestettävä Akustiikapäivät 2023 konferenssi on ainutlaatuinen tilaisuus akustiikka-alan tutkijoille, ammattilaisille ja insinööreille kokoontua yhteen, jakaa tietoa ja tutustua uusimpiin akustiikka-alan innovaatioihin. Alpha Acoustikin osallistuminen tuo merkittävän lisän tärinäntorjuntaratkaisuihin ja niiden syvälliseen vaikutukseen akustiikan maailmassa.

Lisätietoja ja teknisiä ratkaisuja akustiikasta ja tärinäneristyksestä saat yrityksen tekniseltä osastolta. Jos olet kiinnostunut tärinänvaimennustuotteista ja akustisista tuotteista Suomessa, ota yhteyttä yhteistyökumppaniin Vantaalla JV Tuonti Oy (+358400244200 | joel.pousar@jvtuonti.fi).

All, Exhibitions exhibitions
About Antonios Argoudelis
Linkedin Profile Antonios is our Mechanical Vibration in HVAC systems specialist. During his studies as an Industrial Engineer and his MSc in Noise and Vibration control he had the opportunity to set the foundations for enriching the VIBRO vibration isolation product range with more advanced systems.
Call Now Button +30 210 6779 875