Μεταφέροντας την Ιστορία μας

7 Ιουλίου, 2023

Μεταφέροντας την Ιστορία μας

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ συνεργάστηκε με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για την αντικραδασμική προστασία αρχαιοτήτων κατά την μεταφορά τους. Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της αντικραδασμικής προστασίας, επιλέχθηκε για τον σχεδιασμό της ασφαλούς και ακέραιης μεταφοράς διαφόρων αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας σε μουσεία στον κόσμο.

Για την επιλογή των κατάλληλων αντικραδασμικών στοιχείων αρχικά πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση του κινδύνου (αντοχή σε κρούση) και των τύπων δονήσεων και κραδασμών που μπορεί να επηρεάσουν τις αρχαιότητες κατά τη μεταφορά τους. Μελετήθηκαν τα πιθανά εύρη και οι συχνότητες που οι αρχαιότητες μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την μεταφορά.Antiquities Antivibration Transfer

Ακολούθησε κατηγοριοποίηση ανάλογα με το είδος της κάθε αρχαιότητας, το βάρος, το υλικό κατασκευής, τις διαστάσεις κ.α. του κατάλληλου αντικραδασμικού συστήματος για την αποτελεσματική τοποθέτηση της αρχαιότητας στα ειδικά ξυλοκιβώτια με την μέθοδο box-in-a-box για την μεταφορά. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ουσιαστικά την δημιουργία ενός πλωτού κιβωτίου μέσα στο οποίο τοποθετείται η αρχαιότητα, και το νέο σύστημα τοποθετείται εντός ενός μεγαλύτερου ξυλοκιβωτίου για την μεταφορά. Ανάμεσα στα 2 κιβώτια παρεμβάλλονται τα ειδικά αντικραδασμικά συστήματα με στόχο την απομόνωση κραδασμών και την αντοχή σε κρούση.

Ένα από τα συστήματα που επιλέχθηκε για την ασφαλή μεταφορά τους ήταν το Vibro-EP. Πρόκειται για ένα αντικραδασμικό εφέδρανο που σχεδιάστηκε και παρασκευάζεται στην Ελλάδα. Αποτελείται από μια μίξη ελαστομερών υλικών με την προσθήκη ειδικών ουσιών, με στόχο την βελτίωση των αντικραδασμικών ιδιοτήτων. Ο ειδικός σχεδιασμός του με διαμήκεις οπές, βοηθά στην αύξηση της υποχώρησης και επομένως βελτίωση της απόσβεσης κραδασμών.

Ανάλογα με το στατικό φορτίο σε κιλά, το Vibro-EP διατίθεται σε διαφορετικές σκληρότητες ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απορρόφηση κραδασμών σε κάθε περίπτωση. Οι εφαρμογές του Vibro-EP ποικίλουν και ενδεικτικά αναφέρονται οι αντικραδασμικές εδράσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, οι πλωτές βάσεις βιομηχανικών δαπέδων, οι κατασκευές πλωτών δαπέδων σε studio.

Antiquities Antivibration Transfer

 

Ακόμα ένα από τα προϊόντα που επιλέχθηκε ήταν το Vibro-3D. Η αντικραδασμική αυτή βάση παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Το Vibro-3D είναι κατασκευασμένο ώστε να δέχεται παλμικές φορτίσεις και στους τρεις άξονες, τόσο κατακόρυφες (συμπίεση και εφελκυσμός) όσο και οριζόντιες, παρουσιάζοντας μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης κρούσεων οποιασδήποτε κατεύθυνσης χωρίς κίνδυνο αστοχίας.

 

Για οδικές, θαλάσσιες & αεροπορικές μεταφορές, όπου ασκούνται δυνάμεις προς όλες τις διευθύνσεις, το αντικραδασμικό τριαξονικής φόρτισης Vibro-3D, αποτελεί την ιδανική επιλογή. Διαθέτει επιπλέον ειδικό μηχανισμό ρύθμισης ύψους. Οι χρήσεις του δεν περιορίζονται μόνο για αντικραδασμική προστασία μεταφοράς αρχαιοτήτων, αλλά και για αντισεισμική προστασία μηχανημάτων και διαφόρων τύπων στηρίξεις σωληνώσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Σύμφωνα με μετρήσεις ειδικού καταγραφικού εξοπλισμού που τοποθετήθηκε, οι δονήσεις και κραδασμοί που δέχτηκαν οι αρχαιότητες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ελαχιστοποιήθηκαν έως και εκμηδενίστηκαν. Αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι η ΑΛΦΑ Ακουστική να συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Εξασφαλίζει αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, την επικοινωνία της τέχνης και του πολιτισμού σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Έτσι ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να έχουν όλοι άνθρωποι την ευκαιρία να τον θαυμάσουν από κοντά.
Box-in-a-box antivibration design

 

Ανακοινώσεις, Όλες Αντικραδασμική Προστασία
About Αντώνης Αργουδέλης
Linkedin Profile Ο Αντώνης είναι ένας από τους διπλωματούχους μηχανικούς της εταιρίας μας με εξειδίκευση στην αντικραδασμική προστασία μηχανολογικού εξοπλισμού. Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες σπουδές του σε θέματα μηχανολογικού κραδασμού έχει την δυνατότητα να εξελίξει την σειρά αντικραδασμικών VIBRO με νέα πιο προηγμένα προϊόντα. Επίσης τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνος ανάπτυξης της εταιρίας μας σε νέες αγορές μέσω του παγκόσμιου δικτύου αντιπροσώπων μας.
Call Now Button +30 210 6779 875