Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

General Details

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο.

Oι υπάρχουσες διαμήκεις οπές αυξάνουν την υποχώρηση και βελτιώνουν την απορρόφηση των κραδασμών. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές σκληρότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη απόσβεση για διαφορετικά φορτία. Για περιπτώσεις έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, επαφή με ελαιώδη υγρά συνιστάται η επιλογή των Vibro-EP νεοπρενίου (Μπεζ, Πράσινο, Κίτρινο).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επάλληλες στρώσης με παρεμβολή χαλυβδοελάσματος για μείωση της ιδιοσυχνότητας έως τα 4 Hz (Vibro-EP Complex).

Διατίθενται διαγράμματα με τα δυναμικά χαρακτηρίστηκα του κάθε αντιδονητικού εφέδρανου καθώς και πιστοποιητικά κτυπογενούς ηχομόνωσης από το Ε.Μ.Π. σύμφωνα με το ISO 140.6 και ISO 717.2.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • 50 x 25 x 2,5 cm
  • 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
  • 6 x 6 x 2,5 cm

ΤΥΠΟΙ

Ελαστικό ειδικής σύνθεσης: Μπλε – Κόκκινο – Γκρι

Νεοπρενίου: Πράσινο – Κίτρινο – Μπεζ

Φορτία

Πλωτά δάπεδα
Η/Μ Εφαρμογές

Εφαρμογές του προϊόντος παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

+30 210 6779 875