Πανεπιστήμιο Notre Dame, Τμήμα μουσικής στη Βηρυτό, Λίβανο

Εργασία: Τα αντικραδασμικά προϊόντα VIBRO χρησιμοποιήθηκαν στο δωμάτιο μουσικής του Πανεπιστημίου Notre Dame στη Βηρυτό στο Λίβανο.

Σχόλια: Τα αντικραδασμικά υλικά VIBRO εγκαταστάθηκαν με επιτυχία σε ένα από  τα μεγαλύτερα έργα ακουστικής στον Λίβανο. Το πανεπιστήμιο Notre Dame δημιούργησε έναν πρότυπο χώρο πρόβας και ηχογράφησης για μουσικούς. Η κατασκευή που ακολουθήθηκε ήταν με την μέθοδο “δωμάτιο σε δωμάτιο” και συμπεριλάμβανε πλωτές τοιχοποιίες, πλωτό δάπεδο και πλωτή οροφή. 

Leave a Reply

Call Now Button +30 210 6779 875