Κτιριακή Αντικραδασμική Προστασία

Ο έλεγχος των κραδασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη δομική ηχοπροστασία των κτιρίων. Αν δεν επιλυθεί στα αρχικά στάδια της κατασκευής, τότε είναι πολύ δύσκολο να επιλυθεί αργότερα.

Η αντιμετώπιση δομόφερτων θορύβων και κραδασμών είναι απαραίτητη στους παρακάτω χώρους:

• κτίρια κατοικιών και εμπορικούς χώρους
• κινηματογράφους
• χώρους εστίασης
• βιομηχανικά κτίρια κ.ά.
Προκειμένου να αυξηθεί η προστασία από τους κραδασμούς, είναι απαραίτητη η απομόνωση των δονήσεων από κάθε δομικό στοιχείο. Αυτός ο διαχωρισμός των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου επιτυγχάνεται με τη χρήση σε ειδικά αντικραδασμικά υλικά.
Για το σκοπό αυτό, τα τελευταία 35 χρόνια η ALPHA ACOUSTIKI σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα αντικραδασμικά υλικά για να ικανοποιήσει τις υψηλότερες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης, ειδικά για εφαρμογές κτιριακών κατασκευών.
Η οικογένεια από αντικραδασμικά υλικά και αντιδονητικά προϊόντα Vibro περιλαμβάνει προϊόντα για την απομόνωση των δονήσεων σε:
• πλωτά δάπεδα
• πλωτές οροφές
• πλωτούς τοίχους.
Επιπλέον, σχεδιάζουμε ειδικά αντισεισμικά συστήματα που προσφέρουν προστασία από μεγάλες εξωγενείς διεγέρσεις (σεισμοί, ανεμοπιέσεις),τα οποία σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων αντικραδασμικών παρέχουν αντικραδασμική προστασία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της κατασκευής.

Vibro-EP: Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP Metal Micro: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό ελαστικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα. Το Vibro-EP Metal Micro χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ. Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-EP metal: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F: Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση. στήριξη και αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH: Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro-CH.F: Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-LB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχων και γυψοσανίδων

Ο αντικραδασμικός βραχίονας Vibro-LB.F χρησιμοποιείται για την αύξηση της ακαμψίας πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία ηχογέφυρας και μείωση της ηχομονωτικής ικανότητας.

Vibro-CH mini: πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-MP.F : Αντικραδασμικά εφέδρανα Regufoam®με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο Regufoam με μεταλλικό κάλυμμα, που κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο και προστατεύει το εφέδρανο από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το Vibro-MP.F χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά (split), αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ.

Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-SeismiCon: σεισμικός αναστολέας

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή μετατόπισης μηχανημάτων από σεισμικές διεγέρσεις και στις τρεις διευθύνσεις

Vibro-SH: Aνάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F: αντικραδασμικές βάσεις με ελατήριο + Regufoam®

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων. Συνδιάζει τη χρήση ελαστικού και ελατηρίου.

Call Now Button +30 210 6779 875