Κτιριακή Αντικραδασμική Προστασία

Ο έλεγχος των κραδασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη δομική ηχοπροστασία των κτιρίων. Αν δεν επιλυθεί στα αρχικά στάδια της κατασκευής, τότε είναι πολύ δύσκολο να επιλυθεί αργότερα.

Η αντιμετώπιση δομόφερτων θορύβων και κραδασμών είναι απαραίτητη στους παρακάτω χώρους:

• κτίρια κατοικιών και εμπορικούς χώρους
• κινηματογράφους
• χώρους εστίασης
• βιομηχανικά κτίρια κ.ά.
Προκειμένου να αυξηθεί η προστασία από τους κραδασμούς, είναι απαραίτητη η απομόνωση των δονήσεων από κάθε δομικό στοιχείο. Αυτός ο διαχωρισμός των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου επιτυγχάνεται με τη χρήση σε ειδικά αντικραδασμικά υλικά.
Για το σκοπό αυτό, τα τελευταία 35 χρόνια η ALPHA ACOUSTIKI σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα αντικραδασμικά υλικά για να ικανοποιήσει τις υψηλότερες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης, ειδικά για εφαρμογές κτιριακών κατασκευών.
Η οικογένεια από αντικραδασμικά υλικά και αντιδονητικά προϊόντα Vibro περιλαμβάνει προϊόντα για την απομόνωση των δονήσεων σε:
• πλωτά δάπεδα
• πλωτές οροφές
• πλωτούς τοίχους.
Επιπλέον, σχεδιάζουμε ειδικά αντισεισμικά συστήματα που προσφέρουν προστασία από μεγάλες εξωγενείς διεγέρσεις (σεισμοί, ανεμοπιέσεις),τα οποία σε συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων αντικραδασμικών παρέχουν αντικραδασμική προστασία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της κατασκευής.

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal | Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F | Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων, στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων, εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα, ανάρτηση & επιτείχια στήριξη ηχείων, αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH | Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro CH.F | Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

SeismiCon

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή μετατόπισης μηχανημάτων από σεισμικές διεγέρσεις και στις τρεις διευθύνσεις

Vibro-SH

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων

Vibro-HH

Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.

Vibro-JS

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις

Vibro-JU

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Call Now Button +30 210 6779 875