Ελαστικές βάσεις

Οι ελαστικές βάσεις και τα αντικραδασμικά εφέδρανα χρησιμοποιούνται για αντικραδασμική προστασία μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κλιματιστικές μονάδες, ψύκτες, λέβητες, αντλίες κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές πλωτού δαπέδου χώρων studio, γηπέδων basket, αιθουσών διδασκαλίες χορού και σε λοιπές ακουστικά ευαίσθητες κτιριακές εφαρμογές.

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal | Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F | Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων, στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων, εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα, ανάρτηση & επιτείχια στήριξη ηχείων, αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-TRS.F

Το Vibro-TRS.F είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο αντι-κραδασμικό στήριγμα για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές το οποίο μπορεί να υποδεχθεί και τροχούς για τη μεταφορά του μετασχηματιστή

Vibro-mini

Iδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων

Vibro-Midi

Iδανική λύση για την ελαστική αντικραδασμική στήριξη κατακόρυφων φορτίων

Vibro-Strip

Ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης, κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών

Vibro-EM.2

Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτείται πρόσδεση στο έδαφος.

Vibro-EM.3

Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις έδρασης, με μεταλλικά μέρη καλυμμένα με άριστης ποιότητας ελαστομερή - ΤΥΠΟΣ 3

Profi

Το Vibro-Profi είναι μία αντικραδασμική έδραση αποτελούμενη από ανακυκλωμένο ελαστικό με μίγμα πολυουρεθανικής ρητίνης.

Call Now Button +30 210 6779 875