Αντικραδασμικά Μηχανολογικών Εφαρμογών

Σε βιομηχανικά κτίρια με μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπάρχει ανάγκη έδρασης και ανάρτησης μηχανημάτων και σωληνώσεων από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Επιπλέον, σε μεγάλα κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια κλπ υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίζονται κραδασμοί που προέρχονται από μηχανήματα όπως ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες και αντλίεςκαι να απομονώνονται από το υπόλοιπο κτίριο.
Όλες αυτές οι μηχανές περιλαμβάνουν περιστρεφόμενα μέρη τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κραδασμούς και δομόφερτο θόρυβο στο γύρω περιβάλλον, αλλά και δυσλειτουργίες στα ίδια τα μηχανήματα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
Ανάλογα με την διεγείρουσα συχνότητα που αναμένεται να επικρατήσει, μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθοι τύποι αντικραδασμικών:
• Αντιδονητικές Αναρτήσεις και εδράσεις ελατηρίου
• Αντιδονητικές Αναρτήσεις και εδράσεις ελαστικού
• Αντικραδασμικά συστήματα ελατηρίου & ελαστικού
Οι αντιδονητικες βασεις και οι ειδικοί απομονωτές κραδασμών είναι απαραίτητοι για να σταματήσουν τη μετάδοση κραδασμών κοντά στην πηγή τους.
Επιπλέον, σχεδιάζουμε ειδικά αντισεισμικά συστήματα που προσφέρουν προστασία από μεγάλες εξωγενείς διεγέρσεις (σεισμοί, ανεμοπιέσεις),τα οποία σε συνδυασμό με τη χρήση από κατάλληλες αντιδονητικες βασεις παρέχουν αντικραδασμική προστασία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των μηχανημάτων.

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal | Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F | Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων, στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων, εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα, ανάρτηση & επιτείχια στήριξη ηχείων, αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH | Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro CH.F | Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-MS

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Vibro-MSV

Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.

SeismiCon

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή μετατόπισης μηχανημάτων από σεισμικές διεγέρσεις και στις τρεις διευθύνσεις

Vibro-SH

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Call Now Button +30 210 6779 875