Αντικραδασμικά Μηχανολογικών Εφαρμογών

Σε βιομηχανικά κτίρια με μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπάρχει ανάγκη έδρασης και ανάρτησης μηχανημάτων και σωληνώσεων από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Επιπλέον, σε μεγάλα κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια κλπ υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίζονται κραδασμοί που προέρχονται από μηχανήματα όπως ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες και αντλίεςκαι να απομονώνονται από το υπόλοιπο κτίριο.
Όλες αυτές οι μηχανές περιλαμβάνουν περιστρεφόμενα μέρη τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κραδασμούς και δομόφερτο θόρυβο στο γύρω περιβάλλον, αλλά και δυσλειτουργίες στα ίδια τα μηχανήματα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
Ανάλογα με την διεγείρουσα συχνότητα που αναμένεται να επικρατήσει, μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθοι τύποι αντικραδασμικών:
• Αντιδονητικές Αναρτήσεις και εδράσεις ελατηρίου
• Αντιδονητικές Αναρτήσεις και εδράσεις ελαστικού
• Αντικραδασμικά συστήματα ελατηρίου & ελαστικού
Οι αντιδονητικες βασεις και οι ειδικοί απομονωτές κραδασμών είναι απαραίτητοι για να σταματήσουν τη μετάδοση κραδασμών κοντά στην πηγή τους.
Επιπλέον, σχεδιάζουμε ειδικά αντισεισμικά συστήματα που προσφέρουν προστασία από μεγάλες εξωγενείς διεγέρσεις (σεισμοί, ανεμοπιέσεις),τα οποία σε συνδυασμό με τη χρήση από κατάλληλες αντιδονητικες βασεις παρέχουν αντικραδασμική προστασία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των μηχανημάτων.

Vibro TiLe: Αντικραδασμικό Ελαστικό Πλακίδιο

Το Vibro TiLe είναι ένα πολυχρηστικό ελαστικό αντικραδασμικό πλακίδιο, που στοχεύει στην απομόνωση της μετάδοσης ανεπιθύμητου κραδασμού από μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλες πηγές.

Vibro-EP: Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP Metal Micro: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό ελαστικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα. Το Vibro-EP Metal Micro χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ. Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-EP metal: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F: Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση. στήριξη και αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH: Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro-CH.F: Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini: πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-MP.F : Αντικραδασμικά εφέδρανα Regufoam®με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο Regufoam με μεταλλικό κάλυμμα, που κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο και προστατεύει το εφέδρανο από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το Vibro-MP.F χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά (split), αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ.

Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-MS: Αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR: αντικραδασμικά εφέδρανα πολλαπλών ελατηρίων – πολύπλευρης συγκράτησης

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH: αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων – μεγάλων φορτίων

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Call Now Button +30 210 6779 875