Αντικραδασμικά Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η αντικραδασμική προστασία σε κτιριακές εφαρμογές αποτελεί μία πολύ βασικό παράμετρο για την επίτευξη το επιθυμητού επιπέδου ακουστικής άνεσης σε έναν ευαίσθητο χώρο. Τέτοια χώροι μπορεί να είναι στούντιο πρόβας, στούντιο ηχοληψίας, τηλεοπτικά στούντιο καθώς και οικίες με υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Ανάγκη κτιριακής αντικραδασμικής προστασίας παρουσιάζεται επίσης συχνά σε εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, cinema, βιομηχανικούς χώρους, αλλά και σε ξύλινα δάπεδα σε οικιακές εφαρμογές.

Τα αντικραδασμικά προϊόντα VIBRO προσφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά αντικραδασμικών αναρτήσεων οροφής, αντικραδασμικών εδράσεων πλωτού δαπέδου και αντικραδασμικά στηρίγματα πλωτών τοίχων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή σε κατασκευές τύπου “room in room” καθώς επίσης και οπουδήποτε αλλού απαιτείται απομόνωση των στερεόφερτων μεταδόσεων.

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-JS

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις

Vibro-JU

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Vibro-WS

Ένα πρωτοποριακό ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας

Vibro-FM

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κτυπογενή θορύβου των ξύλινων δαπέδων (παρκέ)

Vibro-FS

Ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα δάπεδα (παρκέ)

Vibro-Band

Περιμετρική αντικραδασμική ταινία σε πλωτά ξύλινα δάπεδα μεταξύ παρκέ και του περιμετρικού σοβατεπιού

Vibro WB

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-SC

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Regufoam

Αντικραδασμικό αφρωδες ελαστικό διογκωμένης πολυουρεθάνης ημίκλειστων κυψελίδων

Call Now Button +30 210 6779 875