Αντικραδασμικά Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η αντικραδασμική προστασία σε κτιριακές εφαρμογές αποτελεί μία πολύ βασικό παράμετρο για την επίτευξη το επιθυμητού επιπέδου ακουστικής άνεσης σε έναν ευαίσθητο χώρο. Τέτοια χώροι μπορεί να είναι στούντιο πρόβας, στούντιο ηχοληψίας, τηλεοπτικά στούντιο καθώς και οικίες με υψηλές απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Ανάγκη κτιριακής αντικραδασμικής προστασίας παρουσιάζεται επίσης συχνά σε εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, cinema, βιομηχανικούς χώρους, αλλά και σε ξύλινα δάπεδα σε οικιακές εφαρμογές.

Τα αντικραδασμικά προϊόντα VIBRO προσφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά αντικραδασμικών αναρτήσεων οροφής, αντικραδασμικών εδράσεων πλωτού δαπέδου και αντικραδασμικά στηρίγματα πλωτών τοίχων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή σε κατασκευές τύπου “room in room” καθώς επίσης και οπουδήποτε αλλού απαιτείται απομόνωση των στερεόφερτων μεταδόσεων.

Vibro-EP: Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP Metal Micro: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό ελαστικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα. Το Vibro-EP Metal Micro χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ. Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-MP.F : Αντικραδασμικά εφέδρανα Regufoam®με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο Regufoam με μεταλλικό κάλυμμα, που κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο και προστατεύει το εφέδρανο από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το Vibro-MP.F χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά (split), αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ.

Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-JS: αντικραδασμική βάση ελατηρίου για πλωτά δάπεδα σκυροδέματος

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις από σκυρόδεμα. Συνδυάζει την χρήση ελατηρίου και ελαστικού προφίλ στη βάση αυτού για καλύτερη αντιμετώπιση των κραδασμών.

Vibro-JU: αντικραδασμική ανυψούμενη ελαστική έδραση με Regufoam® για πλωτά δάπεδα σκυροδέματος

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Vibro-WS: αντικραδασμικές εδράσεις γυψοχωρισμάτων

Ένα πρωτοποριακό ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας

Vibro-FM: αντικραδασμικό ξύλινων δαπέδων

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κτυπογενή θορύβου των ξύλινων καρφωτών δαπέδων (παρκέ). Διαθέτουν μεταλλο -ελαστική δομή για μεγαλύτερη αντοχή.

Vibro-FS: ελαστικές εδράσεις ξύλινων δαπέδων

Αποτελεί ένα ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα καρφωτά δάπεδα (παρκέ). Η ημικυλινδρική διαμόρφωση στο κάτω μέρος αυξάνει την απορρόφηση κραδασμών.

Vibro-Band: ελαστική ταινία για περιμετρικό σφράγισμα

Περιμετρική αντικραδασμική ταινία σε πλωτά ξύλινα δάπεδα μεταξύ παρκέ και του περιμετρικού σοβατεπιού

Vibro-PB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχου-οροφής γυψοσανίδων

Στηρίξεις τοίχων για την αντικραδασμική στήριξη πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυξάνεται η δυναμική ακαμψία αυτού.

Vibro WB: αντικραδασμικές στηρίξεις τοίχων

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-SC: αντικραδασμικές στηρίξεις τοίχων

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

  • 1
  • 2
Call Now Button +30 210 6779 875