Αντικραδασμικά Ελατηρίου

Τα αντικραδασμικά ελατηρίου Vibro-ΑM χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων.

Τα Vibro-MS είναι αντικραδασμικά/αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων σε κοινή μεταλλοελαστική βάση έδρασης.

Τα Vibro-SM είναι αντικραδασμικά ελατηρίου για αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων, με ειδικό σύστημα ρύθμισης ύψους. Έχουν μελετηθεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση πλευρικών δυνάμεων (προστασία από σεισμούς και ανεμοπιέσεις).

Τα αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων Vibro-MSH είναι κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους, και προσφέρουν αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλής διεγείρουσας συχνότητας.

Vibro-MS: Αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR: αντικραδασμικά εφέδρανα πολλαπλών ελατηρίων – πολύπλευρης συγκράτησης

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH: αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων – μεγάλων φορτίων

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Vibro-MSV: αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα

Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.

Vibro-AMR: αντικραδασμικά ελατηρίου πολύπλευρης συγκράτησης

Αντιδονητικές βάσεις μονού ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική αντισεισμική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη βάση τους διαθέτουν και ελαστικό προφίλ.

Vibro-AM: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου.

Αντικραδασμικές βάσεις μονού ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων. Διαθέτουν πρωτοποριακό σύστημα συγκράτησης του ελατηρίου. Στη βάση τους διαθέτουν και ελαστικό προφίλ.

Vibro-SMR: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πολύπλευρη συγκράτηση

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου με πολυπλευρική συγκράτηση και ρύθμιση ύψους για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας

Vibro-SMRV: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πολύπλευρη συγκράτηση και βισκοελαστικό αποσβεστήρα

Αντανακλαστικά ελατήρια πολλαπλών κατευθύνσεων με αντιολισθητικό σύστημα με συνδυασμό ελατηρίου και μηχανισμού αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο ύψος.

Vibro-SM: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας στις υψηλές συχνότητες

Call Now Button +30 210 6779 875