Αντικραδασμικά Ελατηρίου

Τα αντικραδασμικά ελατηρίου Vibro-ΑM χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων.

Τα Vibro-MS είναι αντικραδασμικά/αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων σε κοινή μεταλλοελαστική βάση έδρασης.

Τα Vibro-SM είναι αντικραδασμικά ελατηρίου για αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων, με ειδικό σύστημα ρύθμισης ύψους. Έχουν μελετηθεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση πλευρικών δυνάμεων (προστασία από σεισμούς και ανεμοπιέσεις).

Τα αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων Vibro-MSH είναι κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους, και προσφέρουν αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλής διεγείρουσας συχνότητας.

Vibro-MS

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Vibro-MSV

Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.

Vibro-AMR

Αντιδονητικές βάσεις ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις

Vibro-AM

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων

VIBRO-SMR

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου με πολυπλευρική συγκράτηση και ρύθμιση ύψους για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας

Vibro SMRV

Αντανακλαστικά ελατήρια πολλαπλών κατευθύνσεων με αντιολισθητικό σύστημα με συνδυασμό ελατηρίου και μηχανισμού αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο ύψος.

Vibro-SM

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας στις υψηλές συχνότητες

Call Now Button +30 210 6779 875