Αντικραδασμικά για Studio Μουσικής

Ο έλεγχος κραδασμών αποτελεί μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους στην κατασκευή studio ηχογραφήσεων ή πρόβας. Tο μεγάλο μήκος κύματος των χαμηλών συχνοτήτων, οι οποίες συνήθως επικρατούν στα studio, καθιστούν πολύ δύσκολη την επίτευξη μεγάλων ηχομονωτικών ικανοτήτων στα χωρίσματα που περικλείουν το κέλυφος ενός studio. Με σκοπό την αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητας και τον περιορισμό του διαθέσιμου, για ηχομόνωση, χώρου είναι επιβεβλημένη η δομική απομόνωση των πολύφυλλων ηχομονωτικών στοιχείων με τα οποία κατασκευάζονται τα studio. Ο δομόφερτος αυτός διαχωρισμός του περιβλήματος του studio επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών αντικραδασμικών διατάξεων.
Για το σκοπό αυτό η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα αντικραδασμικά συστήματα προκειμένου να ικανοποιήσει και τις υψηλότερες ακουστικές απαιτήσεις.
Η σειρά προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας Vibro περιλαμβάνει προϊόντα για την απομόνωση κραδασμών σε πλωτά δάπεδα, πλωτές οροφές και πλωτούς τοίχους. Ανάλογα με την διεγείρουσα συχνότητα που προβλέπεται να επικρατήσει σε ένα studio μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθοι τύποι αντικραδασμικών:
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελατηρίου
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελαστικού
• Αντικραδασμικά συστήματα ελατηρίου & ελαστικού
Επιπλέον έχουμε σχεδιάσει ειδικά συστήματα για την αντικραδασμική ανάρτηση ή έδραση μεγαφωνικών συστημάτων/ηχείων όπως linearrays, subwoofers, wallmounted speakers κλπ.

Vibro-AM: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου.

Αντικραδασμικές βάσεις μονού ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων. Διαθέτουν πρωτοποριακό σύστημα συγκράτησης του ελατηρίου. Στη βάση τους διαθέτουν και ελαστικό προφίλ.

Vibro-WS: αντικραδασμικές εδράσεις γυψοχωρισμάτων

Ένα πρωτοποριακό ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας

Vibro-FM: αντικραδασμικό ξύλινων δαπέδων

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κτυπογενή θορύβου των ξύλινων καρφωτών δαπέδων (παρκέ). Διαθέτουν μεταλλο -ελαστική δομή για μεγαλύτερη αντοχή.

Vibro-FS: ελαστικές εδράσεις ξύλινων δαπέδων

Αποτελεί ένα ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα καρφωτά δάπεδα (παρκέ). Η ημικυλινδρική διαμόρφωση στο κάτω μέρος αυξάνει την απορρόφηση κραδασμών.

Vibro-LS.F: Αντικραδασμικές αναρτήσεις φορτίων

Αντικραδασμικές αναρτήσεις οροφής για ανάρτηση φορτίου (αντοχή σε κατακόρυφες δυνάμεις), όπως ανάρτηση πλωτής ψευδοροφής με γυψοσανίδα, αντικραδασμική κρέμαση μηχανημάτων (εξαεριστήρες, μονάδες κλιματισμού κ.λπ.), αντικραδασμικές ανάρτηση σωλήνων, αγωγών αέρα κ.λπ.

Vibro-LS.mini: Αντικραδασμικές Αναρτήσεις φορτίων-ψευδοροφών

Οι αντικραδασμικές αυτές αναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση πλωτής ψευδοροφής από γυψοσανίδα, αντικραδασμική ανάρτηση μηχανημάτων (εξαεριστήρες, μονάδες κλιματισμού κ.λπ.), αντικραδασμική ανάρτηση σωλήνων, αεραγωγών κ.λπ.

Vibro-PB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχου-οροφής γυψοσανίδων

Στηρίξεις τοίχων για την αντικραδασμική στήριξη πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυξάνεται η δυναμική ακαμψία αυτού.

Vibro QH.F: αντικραδασμικές αναρτήσεις με Regufoam®

Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών για εύκολη και άμεση προσαρμογή του στα τυποποιημένα μεταλλικά προφίλ των ψευδοροφών γυψοσανίδας

Vibro-QH mini: αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών γυψοσανίδας

Χρησιμοποιείται για άμεση ανάρτηση πλωτών ψευδοροφών από γυψοσανίδα. Διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα άκρα, τα οποία προσαρμόζονται άμεσα στα τυποποιημένα προφίλ (κανάλια) οροφής. Περιλαμβάνουν και το ελαστικό στήριγμα Vibro-mini.

Vibro-PI mini: αντικραδασμική ανάρτηση

Αναρτήσεις σε σχήμα Π οι οποίες προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα μεταλλικά προφίλ ψευδοροφών γυψοσανίδας. Περιλαμβάνουν και το ελαστικό στήριγμα Vibro-mini.

Vibro-Midi: Αντικραδασμικές ελαστικές στηρίξεις

Iδανική λύση για την ελαστική αντικραδασμική στήριξη κατακόρυφων φορτίων

Vibro WB: αντικραδασμικές στηρίξεις τοίχων

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Call Now Button +30 210 6779 875