Αντικραδασμικά για Studio Μουσικής

Ο έλεγχος κραδασμών αποτελεί μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους στην κατασκευή studio ηχογραφήσεων ή πρόβας. Tο μεγάλο μήκος κύματος των χαμηλών συχνοτήτων, οι οποίες συνήθως επικρατούν στα studio, καθιστούν πολύ δύσκολη την επίτευξη μεγάλων ηχομονωτικών ικανοτήτων στα χωρίσματα που περικλείουν το κέλυφος ενός studio. Με σκοπό την αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητας και τον περιορισμό του διαθέσιμου, για ηχομόνωση, χώρου είναι επιβεβλημένη η δομική απομόνωση των πολύφυλλων ηχομονωτικών στοιχείων με τα οποία κατασκευάζονται τα studio. Ο δομόφερτος αυτός διαχωρισμός του περιβλήματος του studio επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών αντικραδασμικών διατάξεων.
Για το σκοπό αυτό η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα αντικραδασμικά συστήματα προκειμένου να ικανοποιήσει και τις υψηλότερες ακουστικές απαιτήσεις.
Η σειρά προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας Vibro περιλαμβάνει προϊόντα για την απομόνωση κραδασμών σε πλωτά δάπεδα, πλωτές οροφές και πλωτούς τοίχους. Ανάλογα με την διεγείρουσα συχνότητα που προβλέπεται να επικρατήσει σε ένα studio μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθοι τύποι αντικραδασμικών:
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελατηρίου
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελαστικού
• Αντικραδασμικά συστήματα ελατηρίου & ελαστικού
Επιπλέον έχουμε σχεδιάσει ειδικά συστήματα για την αντικραδασμική ανάρτηση ή έδραση μεγαφωνικών συστημάτων/ηχείων όπως linearrays, subwoofers, wallmounted speakers κλπ.

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal | Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F | Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων, στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων, εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα, ανάρτηση & επιτείχια στήριξη ηχείων, αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH | Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro CH.F | Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-SH

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων

Vibro-HH

Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.

Vibro-JS

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις

Vibro-JU

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Vibro-AMR

Αντιδονητικές βάσεις ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις

Call Now Button +30 210 6779 875