Αντικραδασμικά για Studio Μουσικής

Ο έλεγχος κραδασμών αποτελεί μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους στην κατασκευή studio ηχογραφήσεων ή πρόβας. Tο μεγάλο μήκος κύματος των χαμηλών συχνοτήτων, οι οποίες συνήθως επικρατούν στα studio, καθιστούν πολύ δύσκολη την επίτευξη μεγάλων ηχομονωτικών ικανοτήτων στα χωρίσματα που περικλείουν το κέλυφος ενός studio. Με σκοπό την αύξηση της ηχομονωτικής ικανότητας και τον περιορισμό του διαθέσιμου, για ηχομόνωση, χώρου είναι επιβεβλημένη η δομική απομόνωση των πολύφυλλων ηχομονωτικών στοιχείων με τα οποία κατασκευάζονται τα studio. Ο δομόφερτος αυτός διαχωρισμός του περιβλήματος του studio επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών αντικραδασμικών διατάξεων.
Για το σκοπό αυτό η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα αντικραδασμικά συστήματα προκειμένου να ικανοποιήσει και τις υψηλότερες ακουστικές απαιτήσεις.
Η σειρά προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας Vibro περιλαμβάνει προϊόντα για την απομόνωση κραδασμών σε πλωτά δάπεδα, πλωτές οροφές και πλωτούς τοίχους. Ανάλογα με την διεγείρουσα συχνότητα που προβλέπεται να επικρατήσει σε ένα studio μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθοι τύποι αντικραδασμικών:
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελατηρίου
• Αντικραδασμικές Βάσεις και αναρτήσεις ελαστικού
• Αντικραδασμικά συστήματα ελατηρίου & ελαστικού
Επιπλέον έχουμε σχεδιάσει ειδικά συστήματα για την αντικραδασμική ανάρτηση ή έδραση μεγαφωνικών συστημάτων/ηχείων όπως linearrays, subwoofers, wallmounted speakers κλπ.

Vibro-LB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχου-οροφής γυψοσανίδων

Στηρίξεις τοίχων και γυψοσανιδών για την αντικραδασμική στήριξη πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυξάνεται η δυναμική ακαμψία του τοίχου.

Vibro FON: Αντικραδασμικό για συστήματα Ήχου

Το Vibro FON είναι μια αντικραδασμική βάση για συστήματα ήχου που αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των χρηστών Studio όσο και των χρηστών hi-fi.

Vibro-EP: Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F: Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση. στήριξη και αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH: Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro-CH.F: Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini: πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-SH: Aνάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F: αντικραδασμικές βάσεις με ελατήριο + Regufoam®

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων. Συνδιάζει τη χρήση ελαστικού και ελατηρίου.

Vibro-HH: αντικραδασμική ανάρτηση ελατηρίου ελαστικού με Regufoam® Vibration Plus

Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.

Vibro-JS: αντικραδασμική βάση ελατηρίου για πλωτά δάπεδα σκυροδέματος

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις από σκυρόδεμα. Συνδυάζει την χρήση ελατηρίου και ελαστικού προφίλ στη βάση αυτού για καλύτερη αντιμετώπιση των κραδασμών.

Call Now Button +30 210 6779 875