Γενικά

Το Vibro-SH.F χρησιμοποιείται ως αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων κλπ.

To Vibro-SHR συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν μέσω του μεταλλικού ελατηρίου. Αποτελείται απο μεταλλικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα, ελατήριο συμπίεσης σύμφωνα με προδιαγραφές DIN, και ελαστικό αντικραδασμικό τύπου Regufoam. Στην απόληξη στο πάνω μέρος αυτού μπορεί να τοποθετηθεί ντίζα, βίδα ή θηλιά κλειστή. Υπάρχει δυνατότητα προφόρτισης του με σύσφιξη του κάτω περικόχλιου.

Πίνακας Επιλογής

shr

Δυναμικά χαρακτηριστικά

Iδιοσυχνότητα  3 Hz.
Υποχώρηση: 25 mm στο μέγιστο φορτίο.

Έγγραφα
Call Now Button +30 210 6779 875