Γενικά

Αναρτήσεις (Π) για ψευδοροφές.

Το Vibro-PI mini αποτελείται από γαλβανισμένο έλασμα κατάλληλα διαμορφωμένο στο οποίο προσαρμόζεται το ειδικό ελαστικό αντικραδασμικό στήριγμα Vibro-mini. Το κανάλι οροφής των ψευδοροφών από γυψοσανίδα μπορεί να βιδωθεί στα δύο πλευρικά σκέλη του Π της ανάρτησης. Παράλληλα είναι δυνατή η εύκολη ευθυγράμμιση της ψευδοροφής.

Οι ντίζες ανάρτησης πρέπει να τοποθετούνται κατακόρυφα.

Φόρτιση

8 – 20 kp* ανά σημείο ανάρτησης.

*1kp=10N

Κατάλληλο για αντιμετώπιση κραδασμών με διεγείρουσα συχνότητα πάνω από 15 Hz.

 

Φωτογραφίες Εφαρμογών

Εφαρμογές του προϊόντος παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες εφαρμογές αυτού του προϊόντος.

+30 210 6779 875