Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις - ΤΥΠΟΣ 3

Γενικά

Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις.

Η χρήση του Vibro-EM.3 προτείνεται όπου απαιτείται συγκράτηση – πρόσδεση του δονούμενου μηχανήματος με το αντιδονητικό εφέδρανο και την βάση έδρασης.

Όλα τα μεταλλικά μέρη καλύπτονται με λάστιχο και έτσι προστατεύονται αποτελεσματικά από την οξείδωση.

Τα αντικραδασμικά Vibro-EM.3 και Vibro-EM.2 χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές αντικραδασμικής έδρασης σε γεννήτριες και αντλίες θερμότητας.

Χρησιμοποιώντας τις αντικραδασμικές βάσεις Vibro-EM.3 και Vibro-EM.2 επιτυγχάνεται απορρόφηση κραδασμού ενώ δε μειώνεται η σταθερότητα του εκάστοτε μηχανήματος καθώς υπάρχει δυνατότητα πρόσθεσης τόσο προς τη μονάδα όσο και προς την βάση κάτω από την αντικραδασμική βάση.

Πίνακας Επιλογής

em3Δυναμικά χαρακτηριστικά

Υποχώρηση: 4 mm στο μέγιστο στατικό φορτίο.

Ιδιοσυχνότητα: Μέχρι 8 Hz.

Εφαρμογές

Εφαρμογές του προϊόντος παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εφαρμογές αυτού του προϊόντος.

+30 210 6779 875