Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

General Details

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση.

Το μεταλλικό περίβλημα του Vibro CH.F είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα κατάλληλα διαμορφωμένο. Φέρει εγκοπές σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε εύκολα να μπορεί να μετασχηματισθεί σε οποιαδήποτε από τις μορφές (1), (2), (3), (4). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον τεχνικό να το χρησιμοποιήσει σε όποια μορφή επιθυμεί.

  • Η μορφή (1) βιδώνεται πλευρικά στο προφίλ ανάρτησης ψευδοροφής.
  • Η μορφή (2) στερεώνεται με δύο εκτονούμενα βύσματα στην οροφή.
  • Η μορφή (3) στερεώνεται με βύσμα στην οροφή.
  • Η μορφή (4) αναρτάται με γάντζο ή άλλο κατάλληλο μέσο.

Το ελαστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων με την εμπορική ονομασία Regufoam®. Διατίθενται όλα τα διαγράμματα και πιστοποιητικά για την μηχανική του συμπεριφορά.

Παρέχεται με μονή στρώση ελαστικού (12 mm) για μειωμένο κόστος ή διπλή στρώση (25 mm) για καλύτερη απόσβεση κραδασμών.

Νεο: Παρέχεται και με επιπλέον πάχη ελαστικού (37 mm) και (50 mm) στρώση ελαστικού για ακόμα μικρότερη ιδιοσυχνότητα. Οσό μικρότερη ιδιοσυχνότητα τοσό καλύτερη απόσβεση κραδασμών

Πίνακας Επιλογής

chr

Διατίθεται και για διαφορετικά φορτία ανάρτησης με ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό 1,5 mm και διαφορετικής πυκνότητας ελαστικό.

Φωτογραφίες Εφαρμογών

Εφαρμογές του προϊόντος παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

+30 210 6779 875