Γενικά

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου.

Τα Vibro-ΑM χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων (χαμηλός αριθμός στροφών, 400 RPM και άνω) π.χ. συμπιεστών, δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης, δονητών, κλιματιστικών – ψυκτικών μηχανημάτων κ.α.

Η βάση αποτελείται από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο κατάλληλου πάχους, επικαλυμμένο με ελαστικό προφίλ ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες. Η προσθήκη του ελαστικού προφίλ στη βάση του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μειώνει την μετάδοση των υψηλών συχνοτήτων μέσω της μεταλλικής δομής του, και να αποτρέπει την δημιουργία ηχογέφυρας στην βίδα στερέωσης. Το ελατήριο είναι ειδικής ποιότητας και κατεργασίας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές ISO EN 10270.

Πίνακας Επιλογής

am

Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Υποχώρηση: 25 mm στο μέγιστο φορτίο

Ιδιοσυχνότητα: εώς 3 Hz στο μέγιστο φορτίο

Φωτογραφίες Εφαρμογών

Εφαρμογές του προϊόντος παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

+30 210 6779 875