Προϊόντα

Vibro-EP | Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP metal | Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F | Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εξαγωγών καυσαερίων, στήριξη ψυκτικών σωληνώσεων, εφαρμογές στην Ναυτιλία – Αεροπλοΐα, ανάρτηση & επιτείχια στήριξη ηχείων, αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH | Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro CH.F | Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-MS

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Vibro-MSV

Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.

SeismiCon

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή μετατόπισης μηχανημάτων από σεισμικές διεγέρσεις και στις τρεις διευθύνσεις

Vibro-SH

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων

Vibro-HH

Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.

Vibro-JS

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις

Vibro-JU

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Vibro-AMR

Αντιδονητικές βάσεις ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις

Vibro-AM

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων

VIBRO-SMR

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου με πολυπλευρική συγκράτηση και ρύθμιση ύψους για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας

Vibro SMRV

Αντανακλαστικά ελατήρια πολλαπλών κατευθύνσεων με αντιολισθητικό σύστημα με συνδυασμό ελατηρίου και μηχανισμού αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο ύψος.

Vibro-WS

Ένα πρωτοποριακό ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας

Vibro-FM

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κτυπογενή θορύβου των ξύλινων δαπέδων (παρκέ)

Vibro-FS

Ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα δάπεδα (παρκέ)

Vibro-Band

Περιμετρική αντικραδασμική ταινία σε πλωτά ξύλινα δάπεδα μεταξύ παρκέ και του περιμετρικού σοβατεπιού

Vibro QH.F

Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών για εύκολη και άμεση προσαρμογή του στα τυποποιημένα μεταλλικά προφίλ των ψευδοροφών γυψοσανίδας

Vibro-QH mini

Χρησιμοποιείται για άμεση ανάρτηση ψευδοροφών με γυψοσανίδα

Vibro-PI mini

Αναρτήσεις σε σχήμα Π για ψευδοροφές

UCB.mini

Αντικραδασμική ανάρτηση τοίχων με μεγάλο ύψος, πλωτών οροφών και συσκευών με περιστροφική κίνηση

Vibro-TRS.F

Το Vibro-TRS.F είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο αντι-κραδασμικό στήριγμα για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές το οποίο μπορεί να υποδεχθεί και τροχούς για τη μεταφορά του μετασχηματιστή

Vibro-mini

Iδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων

Vibro-Midi

Iδανική λύση για την ελαστική αντικραδασμική στήριξη κατακόρυφων φορτίων

Vibro WB

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-SC

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-Strip

Ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης, κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών

Vibro-EM.2

Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτείται πρόσδεση στο έδαφος.

Vibro-EM.3

Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις έδρασης, με μεταλλικά μέρη καλυμμένα με άριστης ποιότητας ελαστομερή - ΤΥΠΟΣ 3

Vibro-SM

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας στις υψηλές συχνότητες

Vibro SiL-mini

Τα Vibro.SiL είναι αντικραδασμικά προϊόντα που προσφέρουν προστασία από δονήσεις και κραδασμούς, καθώς και μείωση του δομόφερτου θορύβου.

Vibro.SiL-EM.3

Το VIBRO SiL παρέχει μια αποτελεσματική προστασία από δονήσεις και κραδασμούς, καθώς και μείωση του δομόφερτου θορύβου, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το φυσικό ελαστικό(καουτσουκ) και άλλες συνθετικές θερμοπλαστικές ύλες.

Vibro.SiL-EM.2

Η αντικραδασμική μεταλλο- ελαστική βάση Vibro.SiL-EM.2 παράγεται από υψηλής ποιότητας πολυμερή σιλικόνη και μπορεί να προσφέρει αντικραδασμική προστασία σε συμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κτλ

Vibro.SiL-CH mini

Οι αντικραδασμικές αναρτήσεις σιλικόνης Vibro.SiL-CHmini προσφέρουν υψηλή αντικραδασμική προστασία για την ανάρτηση ανεμιστήρων, σιγαστήρων/αγωγών καυσαερίων, ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ

Regufoam

Αντικραδασμικό αφρωδες ελαστικό διογκωμένης πολυουρεθάνης ημίκλειστων κυψελίδων

Regupol

Αντικραδασμικά φύλλα από ανακυκλωμένο ελαστικό

Profi

Το Vibro-Profi είναι μία αντικραδασμική έδραση αποτελούμενη από ανακυκλωμένο ελαστικό με μίγμα πολυουρεθανικής ρητίνης.

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Call Now Button +30 210 6779 875