Προϊόντα

Vibro-LB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχων και γυψοσανίδων

Ο αντικραδασμικός βραχίονας Vibro-LB.F χρησιμοποιείται για την αύξηση της ακαμψίας πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία ηχογέφυρας και μείωση της ηχομονωτικής ικανότητας.

Vibro TiLe: Αντικραδασμικό Ελαστικό Πλακίδιο

Το Vibro TiLe είναι ένα πολυχρηστικό ελαστικό αντικραδασμικό πλακίδιο, που στοχεύει στην απομόνωση της μετάδοσης ανεπιθύμητου κραδασμού από μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλες πηγές.

Vibro FON: Αντικραδασμικό για συστήματα Ήχου

Το Vibro FON είναι μια αντικραδασμική βάση για συστήματα ήχου που αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των χρηστών Studio όσο και των χρηστών hi-fi.

Vibro-EP: Ελαστικά αντικραδασμικά εφέδρανα

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.

Vibro-EP Metal Micro: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό ελαστικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα. Το Vibro-EP Metal Micro χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ. Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-EP metal: Αντικραδασμικά εφέδρανα με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.

Vibro-3D.F: Αντικραδασμικά τριαξονικής φόρτισης

Αντικραδασμική βάση η οποία παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση. στήριξη και αντισεισμική προστασία μηχανημάτων.

Vibro-CH: Αντικραδασμικές αναρτήσεις

Το Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων.

Vibro-CH.F: Πολυμορφικές αντικραδασμικές αναρτήσεις

Πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση με υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων για ανάρτηση ψευδοροφών σε κτιριακές εφαρμογές

Vibro-CH mini: πολυμορφική αντικραδασμική ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών – ανάρτηση σωληνώσεων – αεραγωγών

Vibro-MP.F : Αντικραδασμικά εφέδρανα Regufoam®με μεταλλικό κάλυμμα

Αντικραδασμικό εφέδρανο Regufoam με μεταλλικό κάλυμμα, που κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο και προστατεύει το εφέδρανο από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Το Vibro-MP.F χρησιμοποείται ως αντικραδασμική βάση για: Μικρούς αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά (split), αντλίες, ανεμιστήρες κ.λπ.

Οι μικρές του διαστάσεις προσφέρουν μια χαμηλού κόστους αποτελεσματική λύση για μικρά φορτία εξοπλισμού.

Vibro-MS: Αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων

Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)

Vibro-MSR: αντικραδασμικά εφέδρανα πολλαπλών ελατηρίων – πολύπλευρης συγκράτησης

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό

Vibro-MSH: αντικραδασμικές βάσεις πολλαπλών ελατηρίων – μεγάλων φορτίων

Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους

Vibro-MSV: αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα

Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.

Vibro-SeismiCon: σεισμικός αναστολέας

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή μετατόπισης μηχανημάτων από σεισμικές διεγέρσεις και στις τρεις διευθύνσεις

Vibro-SH: Aνάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο

Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.

Vibro-SH.F: αντικραδασμικές βάσεις με ελατήριο + Regufoam®

Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων. Συνδιάζει τη χρήση ελαστικού και ελατηρίου.

Vibro-HH: αντικραδασμική ανάρτηση ελατηρίου ελαστικού με Regufoam® Vibration Plus

Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.

Vibro-JS: αντικραδασμική βάση ελατηρίου για πλωτά δάπεδα σκυροδέματος

Ανυψούμενο αντικραδασμικό για πλωτές βάσεις από σκυρόδεμα. Συνδυάζει την χρήση ελατηρίου και ελαστικού προφίλ στη βάση αυτού για καλύτερη αντιμετώπιση των κραδασμών.

Vibro-JU: αντικραδασμική ανυψούμενη ελαστική έδραση με Regufoam® για πλωτά δάπεδα σκυροδέματος

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από αφρώδη πολυουρεθάνη Regufoam για εφαρμογή σε πλωτά δάπεδα από σκυρόδεμα (σε studio αλλά και στη βιομηχανία)

Vibro-AMR: αντικραδασμικά ελατηρίου πολύπλευρης συγκράτησης

Αντιδονητικές βάσεις μονού ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική αντισεισμική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη βάση τους διαθέτουν και ελαστικό προφίλ.

Vibro-AM: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου.

Αντικραδασμικές βάσεις μονού ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων. Διαθέτουν πρωτοποριακό σύστημα συγκράτησης του ελατηρίου. Στη βάση τους διαθέτουν και ελαστικό προφίλ.

Vibro-SMR: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πολύπλευρη συγκράτηση

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου με πολυπλευρική συγκράτηση και ρύθμιση ύψους για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας

Vibro-SMRV: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πολύπλευρη συγκράτηση και βισκοελαστικό αποσβεστήρα

Αντανακλαστικά ελατήρια πολλαπλών κατευθύνσεων με αντιολισθητικό σύστημα με συνδυασμό ελατηρίου και μηχανισμού αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο ύψος.

Vibro-WS: αντικραδασμικές εδράσεις γυψοχωρισμάτων

Ένα πρωτοποριακό ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας

Vibro-FM: αντικραδασμικό ξύλινων δαπέδων

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κτυπογενή θορύβου των ξύλινων καρφωτών δαπέδων (παρκέ). Διαθέτουν μεταλλο -ελαστική δομή για μεγαλύτερη αντοχή.

Vibro-FS: ελαστικές εδράσεις ξύλινων δαπέδων

Αποτελεί ένα ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα καρφωτά δάπεδα (παρκέ). Η ημικυλινδρική διαμόρφωση στο κάτω μέρος αυξάνει την απορρόφηση κραδασμών.

Vibro-Band: ελαστική ταινία για περιμετρικό σφράγισμα

Περιμετρική αντικραδασμική ταινία σε πλωτά ξύλινα δάπεδα μεταξύ παρκέ και του περιμετρικού σοβατεπιού

Vibro-Ωmega.F: Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι για πλωτούς τοίχους ξηράς δόμησης και αντικραδασμικές αναρτήσεις

Στηρίξεις τοίχων για την αντικραδασμική στήριξη πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση, όταν οι τοίχοι αυτοί είναι εδρασμένοι αντικραδασμικά ή ακουμπούν σε πλωτό δάπεδο/οροφή.

Vibro-LS.F: Αντικραδασμικές αναρτήσεις φορτίων

Αντικραδασμικές αναρτήσεις οροφής για ανάρτηση φορτίου (αντοχή σε κατακόρυφες δυνάμεις), όπως ανάρτηση πλωτής ψευδοροφής με γυψοσανίδα, αντικραδασμική κρέμαση μηχανημάτων (εξαεριστήρες, μονάδες κλιματισμού κ.λπ.), αντικραδασμικές ανάρτηση σωλήνων, αγωγών αέρα κ.λπ.

Vibro-LS.mini: Αντικραδασμικές Αναρτήσεις φορτίων-ψευδοροφών

Οι αντικραδασμικές αυτές αναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση πλωτής ψευδοροφής από γυψοσανίδα, αντικραδασμική ανάρτηση μηχανημάτων (εξαεριστήρες, μονάδες κλιματισμού κ.λπ.), αντικραδασμική ανάρτηση σωλήνων, αεραγωγών κ.λπ.

Vibro-PB.F: Αντικραδασμικά στηρίγματα τοίχου-οροφής γυψοσανίδων

Στηρίξεις τοίχων για την αντικραδασμική στήριξη πλωτών τοίχων από ξηρά δόμηση. Η χρήση των αντικραδασμικών αυτών στηρίξεων συνιστάται σε τοίχους με αρκετά μεγάλο ύψος. Με τον τρόπο αυξάνεται η δυναμική ακαμψία αυτού.

Vibro-SS: Αντικραδασμική Ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και εύκολη εγκατάσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση δομικά μεταδιδόμενων κραδασμών από σωλήνες και μηχανήματα.

Vibro QH.F: αντικραδασμικές αναρτήσεις με Regufoam®

Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών για εύκολη και άμεση προσαρμογή του στα τυποποιημένα μεταλλικά προφίλ των ψευδοροφών γυψοσανίδας

Vibro-QH mini: αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών γυψοσανίδας

Χρησιμοποιείται για άμεση ανάρτηση πλωτών ψευδοροφών από γυψοσανίδα. Διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα άκρα, τα οποία προσαρμόζονται άμεσα στα τυποποιημένα προφίλ (κανάλια) οροφής. Περιλαμβάνουν και το ελαστικό στήριγμα Vibro-mini.

Vibro-PI mini: αντικραδασμική ανάρτηση

Αναρτήσεις σε σχήμα Π οι οποίες προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα μεταλλικά προφίλ ψευδοροφών γυψοσανίδας. Περιλαμβάνουν και το ελαστικό στήριγμα Vibro-mini.

UCB.mini: αντικραδασμική ανάρτηση

Αντικραδασμική ανάρτηση τοίχων με μεγάλο ύψος, πλωτών οροφών και συσκευών με περιστροφική κίνηση

Vibro-TRS.F: Αντικραδασμική έδραση μετασχηματιστών

Το Vibro-TRS.F είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο αντι-κραδασμικό στήριγμα για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές το οποίο μπορεί να υποδεχθεί και τροχούς για τη μεταφορά του μετασχηματιστή

Vibro-mini: Αντικραδασμικές στηρίξεις

Iδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων

Vibro-Midi: Αντικραδασμικές ελαστικές στηρίξεις

Iδανική λύση για την ελαστική αντικραδασμική στήριξη κατακόρυφων φορτίων

Vibro WB: αντικραδασμικές στηρίξεις τοίχων

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-SC: αντικραδασμικές στηρίξεις τοίχων

Αντικραδασμικά στηρίγματα για τοιχοποιία και αντικραδασμικές βάσεις για πλωτούς τοίχους

Vibro-Strip: Αντικραδασμική λωρίδα

Ένα ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης, κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών. Διαθέτει ημικυλινδρική διαμόρφωση η οποία προσφέρει πολύ καλή συμπεριφορά σε ευρείας κλίμακα φόρτιση.

Vibro-EM.2: Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις

Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτείται πρόσδεση στο έδαφος.

Vibro-EM.3: Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις

Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις έδρασης, με μεταλλικά μέρη καλυμμένα με άριστης ποιότητας ελαστομερή - ΤΥΠΟΣ 3

Vibro-RW: Ελαστική Ροδέλα Απομόνωσης Κραδασμών

Το Vibro-RW είναι μια μικρή ελαστική ροδέλα για να απομονώνει μηχανικά εξαρτήματα από την μεταφορά θορύβου και κραδασμών στις υποκείμενες κατασκευές. Αποτρέπει οποιαδήποτε άμεση σύνδεση της βίδας συγκράτησης και της βάσης έδρασης, αποφεύγοντας τις ανεπιθύμητες ηχο-γέφυρες.

Vibro-SM: Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση

Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας στις υψηλές συχνότητες

Vibro SiL-mini

Τα Vibro.SiL είναι αντικραδασμικά προϊόντα που προσφέρουν προστασία από δονήσεις και κραδασμούς, καθώς και μείωση του δομόφερτου θορύβου.

Vibro.SiL-EM.3

Το VIBRO SiL παρέχει μια αποτελεσματική προστασία από δονήσεις και κραδασμούς, καθώς και μείωση του δομόφερτου θορύβου, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το φυσικό ελαστικό(καουτσουκ) και άλλες συνθετικές θερμοπλαστικές ύλες.

Vibro.SiL-EM.2

Η αντικραδασμική μεταλλο- ελαστική βάση Vibro.SiL-EM.2 παράγεται από υψηλής ποιότητας πολυμερή σιλικόνη και μπορεί να προσφέρει αντικραδασμική προστασία σε συμπιεστές, αντλίες, ανεμιστήρες κτλ

Vibro.SiL-CH mini

Οι αντικραδασμικές αναρτήσεις σιλικόνης Vibro.SiL-CHmini προσφέρουν υψηλή αντικραδασμική προστασία για την ανάρτηση ανεμιστήρων, σιγαστήρων/αγωγών καυσαερίων, ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ

REGUFOAM

Υψηλών προδιαγραφών Αντικραδασμικό αφρώδες ελαστικό διογκωμένης πολυουρεθάνης ημίκλειστων κυψελίδων. Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί σκληρότητας και πυκνότητας κατάλληλοι να καλύψουν μια μεγάλη περιοχή φόρτισης. Οι διαφορετικές πυκνότητες υλικού έχουν χρωματική κωδικοποίηση.

Regupol®: Αντικραδασμικά φύλλα από ανακυκλωμένο ελαστικό.

Το Regupol® αποτελείται από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού συγκολλημένους με πολυουρεθανική κόλλα και αποτελεί μια οικολογική λύση Αντικραδασμικής προστασίας σε μηχανολογικές και κτιριακές εφαρμογές. Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί σκληρότητας κατάλληλοι να καλύψουν μεγάλη περιοχή φόρτισης.

Profi

Το Vibro-Profi είναι μία αντικραδασμική έδραση αποτελούμενη από ανακυκλωμένο ελαστικό με μίγμα πολυουρεθανικής ρητίνης.

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Call Now Button +30 210 6779 875