Πιστοποιητικά

Διάγραμμα μείωσης κραδασμών
Κατανομή εσωτερικών τάσεων στο Vibro-mini

Η επεξεργασία για την απεικόνιση των εσωτερικών τάσεων στο Vibro-mini, έχει γίνει με ειδικό λογισμικό ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Πιστοποιητικό ISO.14001.2005

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ELOT EN ISO 14001:2005, για τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και πώληση προϊόντων Αντικραδασμικής προστασίας από τον φορέα πιστοποίησης UKAS management systems

Πιστοποιητικό ISO.9001.2008

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποιητικό ELOT EN ISO 9001:2008, για τον σχεδιασμό, κατασκευή και πώληση προϊόντων Αντικραδασμικής προστασίας από τον φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance Hellas.

+30 210 6779 875