Ελαστικές βάσεις

Οι ελαστικές βάσεις και τα αντικραδασμικά εφέδρανα χρησιμοποιούνται για αντικραδασμική προστασία μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κλιματιστικές μονάδες, ψύκτες, λέβητες, αντλίες κτλ. Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές πλωτού δαπέδου χώρων studio, γηπέδων basket, αιθουσών διδασκαλίες χορού και σε λοιπές ακουστικά ευαίσθητες κτιριακές εφαρμογές.

Vibro-EP
Vibro-EP
Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΚΜ, ψύκτες, λέβητες, αντλίες, πρέσες κτλπ) καθώς επίσης και σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων σε studio.
Vibro-EM.2
Vibro-EM.2
Αντικραδασμικές μεταλλο-ελαστικές βάσεις για έδραση μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που απαιτείται πρόσδεση στο έδαφος.
Vibro-3D
Vibro-3D
Παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις διευθύνσεις
Vibro-EP metal
Vibro-EP metal
Αντικραδασμικό εφέδρανο με μεταλλικό κάλυμμα για όμοια κατανομή του φορτίου που ασκείται στο ελαστικό.
Vibro-mini
Vibro-mini
Iδανική λύση για την αντικραδασμική στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων
Vibro-Strip
Vibro-Strip
Ένα μη ενισχυμένο ελαστομερές σύστημα έδρασης, κατάλληλο και ως ελαστικό εφέδρανο δομικών μερών
Vibro-EM.3
Vibro-EM.3
Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις - ΤΥΠΟΣ 3
Profi
Profi
Το Vibro-Profi είναι μία αντικραδασμική έδραση αποτελούμενη από ανακυκλωμένο ελαστικό με μίγμα πολυουρεθανικής ρητίνης.