Αναρτήσεις Ελατηρίου

Η αντικραδασμική ανάρτηση Vibro-CH συνδυάζει την χρήση ελαστικού και ελατηρίου για καλύτερη αντιμετώπιση τόσο των χαμηλών όσο και λοιπών ακουστικών συχνοτήτων.

Η αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο Vibro-SH προσαρμόζεται εύκολα στα τυποποιημένα προφίλ ψευδοροφών από γυψοσανίδες.

Vibro-CH
Vibro-CH
Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων, σωληνώσεων
Vibro-SH
Vibro-SH
Αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών με ελατήριο για απαιτητικές προδιαγραφές με χαμηλή ιδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές studio, αμφιθεάτρων και cinema.
Vibro-SHR
Vibro-SHR
Aντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφών, μηχανημάτων και σωληνώσεων
Vibro-HH
Vibro-HH
Η αντικραδασμική ανάρτηση βαρέως τύπου VIBRO HH μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με αυξημένο συνολικό βάρος και περιορισμένα σημεία ανάρτησης.