Αντικραδασμικά Ελατηρίου

Τα αντικραδασμικά ελατηρίου Vibro-ΑM χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων.

Τα Vibro-MS είναι αντικραδασμικά/αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων σε κοινή μεταλλοελαστική βάση έδρασης.

Τα Vibro-SM είναι αντικραδασμικά ελατηρίου για αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλών συχνοτήτων, με ειδικό σύστημα ρύθμισης ύψους. Έχουν μελετηθεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση πλευρικών δυνάμεων (προστασία από σεισμούς και ανεμοπιέσεις).

Τα αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων Vibro-MSH είναι κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους, και προσφέρουν αντιμετώπιση κραδασμών χαμηλής διεγείρουσας συχνότητας.

Vibro-MSR
Vibro-MSR
Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας σε κλιματιστικά και μηχανολογικό εξοπλισμό
Vibro-SM
Vibro-SM
Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίων με πλευρική συγκράτηση για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας στις υψηλές συχνότητες
Vibro-AM
Vibro-AM
Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων
Vibro-MS
Vibro-MS
Αντικραδασμικά / αντιδονητικά πολλαπλών ελατηρίων κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να έχουν χαμηλό ύψος (τύπος L)
Vibro-AMR
Vibro-AMR
Αντιδονητικές βάσεις ελατηρίου VIBRO AMR με πλευρική συγκράτηση σε όλες τις κατευθύνσεις
Vibro-MSH
Vibro-MSH
Αντικραδασμικά πολλαπλών ελατηρίων, κατάλληλα για την χρήση σε μηχανήματα μεγάλου βάρους
Vibro-MSV
Vibro-MSV
Τα Vibro-MSV είναι αντιδονητικά υλικά πολλαπλών ελατηρίων με βισκοελαστικό αποσβεστήρα.
VIBRO-SMR
VIBRO-SMR
Αντικραδασμικές βάσεις ελατηρίου με πολυπλευρική συγκράτηση και ρύθμιση ύψους για βελτίωση της αντικραδασμικής προστασίας