Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό ISO.14001.2005
Πιστοποιητικό ISO.14001.2005

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ELOT EN ISO 14001:2005, για τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και πώληση προϊόντων Αντικραδασμικής προστασίας από τον φορέα πιστοποίησης UKAS management systems

Πιστοποιητικό ISO.9001.2008
Πιστοποιητικό ISO.9001.2008

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποιητικό ELOT EN ISO 9001:2008, για τον σχεδιασμό, κατασκευή και πώληση προϊόντων Αντικραδασμικής προστασίας από τον φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance Hellas.

Πιστοποιητικό σχέσης φόρτισης / υποχώρησης
Πιστοποιητικό σχέσης φόρτισης / υποχώρησης

Με σκοπό την τεκμηρίωση της αντικραδασμικής συ,περιφοράς των αντιδονητικών προιόντων μας προβήκαμε σε σειρά μετρήσεων της υποχώρησης σε σχέση με το φορτίο για σειρά αντικραδασμικών προιόντων στο ΕΜΠ.

Πιστοποιητικό Ηχομόνωσης για Πλωτό Δάπεδο – Ψευδοροφή
Πιστοποιητικό Ηχομόνωσης για Πλωτό Δάπεδο – Ψευδοροφή

Η εταιρία ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποιητικό ηχομόνωσης για αντικραδασμικό δάπεδο και ανάρτηση με αντικραδασμικά προϊόντα Vibro κατά ΕΛΟΤ 461.1 με σταθμισμένο δείκτη ηχομόνωσης 55 dB.

Πιστοποιητικό Ηχομομωτικής ικανότητας για Vibro-EP Complex
Πιστοποιητικό Ηχομομωτικής ικανότητας για Vibro-EP Complex

Πιστοποιητικό ηχομονωτικής ικανότητας σε κτυπογενή ήχο σύμφωνα με EN ISO 140.60 αξιολογημένο σύμφωνα με EN ISO 717.2 για Vibro-EP Complex (διπλή στρώση) εφαρμοσμένο σε πλωτή πλάκα σκυροδέματος.